mantIQ ile Finans

Kurumlarda finansal durum takibini yapmak, yöneticiler ve karar alıcılar için mevcut durumun analizi ve geleceğe yönelik alınacak kararlar açısından çok büyük önem arz eder. Çoğu zaman finansal analiz farklı birçok kaynaktan çeşitli verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını gerektiren zahmetli bir iştir. Özellikle, kurum içinde farklı birimlerin sunduğu çok sayıda hizmet kalemi bulunuyorsa, finansal verileri birleştirmek daha da zorlaşmaktadır. mantIQ'ın hedefi bu zorlu süreci yöneticiler ve karar alıcılar için büyük ölçüde ve günlük rutinleri içinde yapabilecekleri şekilde kolaylaştırmaktır.
  • slide
  • slide


Maliyet analizi, bütçe gelir/gider dengesi ve faturalandırma detaylarına kadar çoğu finansal veriyi anlamlandırmak ve detaylı analiz gerçekleştirebilmek için çok çeşitli Göstergeler tanımlanabilir ve kullanıcılara sunulabilir. Yandaki şekilde 'Kesilen Fatura Sayısı’ isimli Gösterge'nin 'İle Göre' Kırılımını gösteren bir ısı haritası grafiği gösterilmiştir. Tanımlanabilecek kırılımlar ile aynı gösterge kurum içinde örnek olarak birimlere, departmanlara, hizmet kalemlerine göre kırılabilir ve bu kırılımlar dilim grafiği, çubuk grafiği, ısı haritası gibi çeşitli grafikler ile dinamik olarak görselleştirilebilir.


Finansal verilerin periyodik olarak raporlanması da çoğu kurum için büyük emek ve zaman gerektiren bir ihtiyaçtır. Yandaki şekilde 'Toplam Gelir' isimli göstergenin ‘İllere Göre' kırılımını aylık periyotlara bölen bir tablo grafiği gösterilmiştir. Tanımlanan göstergeler ve kırılımlar istenilen periyotlarla oluşturulacak tablolar ile mantIQ üzerinden gerçek zamanlı olarak takip edilebilir ve istenildiği zaman kuruma özel şablonlar ile Word, Excel ve PowerPoint formatlarında raporlar oluşturulabilir.