mantIQ’lı Neler Yapılabilir?


mantIQ’ın sunduğu kapsamlı veri modeli kullanılarak her türlü Gösterge tanımı yapılabilmektedir ve bu tanımlamalar için özel yönetim ekranları sunulmaktadır. Yönetici yetkisine sahip olan kullanıcılar, mantIQ’ta sunulan Göstergeleri ve Kırılımlarını yönetebilirler. Gösterge tanımlarını yapmak için SQL bilgisine ihtiyaç duymadan, yönetim panelinin sunduğu seçenekleri kullanılabilirsiniz. Daha kompleks Gösterge tanımlarını da otomatik oluşan SQL’de ufak değişiklikler yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Bu aşamadaki en büyük yenilik, ne kadar karmaşık olursa olsun yeni Gösterge tanımlarının yapılması için uygulamada ek geliştirmeye ihtiyaç duyulmamasıdır.

mantIQ ile yaratılabilecek yüzlerce Gösterge ve Kırılım ile çok detaylı analizler yapılabilir, karar destek için kullanılabilir

Finansal Analizler

Sağlık işletmelerindeki finansal durumu gözlemlemek ve doğru zamanda doğru kararları verebilmek büyük önem arz etmektedir. Farklı kaynaklardan biriken tüm veriyi birbiriyle ilişkilendirmek ve tüm detaylarıyla analiz edebilmek, maliyet ve gider verisini işletmenin diğer kaynaklarıyla doğru bir şekilde ilişkilendirmek yoğun emek ve zaman isteyen bir iştir. mantIQ’ın hedefi, bu zorlu süreci yöneticiler ve karar alıcılar için büyük ölçüde ve günlük rutinleri içinde yapabilecekleri şekilde kolaylaştırmaktır.

Maliyet analizi, bütçe gelir/gider dengesi ve faturalandırma detaylarına kadar çoğu finansal veriyi anlamlandırmak ve detaylı analiz gerçekleştirebilmek için çok çeşitli Göstergeler tanımlanabilir ve kullanıcılara sunulabilir. Yandaki şekilde“Toplam Maliyet” isimli Gösterge'nin “Hizmet Tipine Göre” Kırılımını gösteren bir dilim grafik gösterilmiştir. Kullanıcı, bu analizi isterse başka grafik seçenekleriyle de anında yapabileceği gibi, grafik görmek istemez ise, sol altta bulunan seçeneklerden "Tablo" seçerek, bu veriyi bir tabloda görebilir.

Toplam Fatura Tutarı

 • Günlük/Aylık/Yıllık dağılım
 • Birimlere göre analiz
 • Kurumlara göre analiz
 • Hasta türüne göre

Toplam Maliyet

 • Birimlere göre
 • Doktorlara göre
 • Yapılan işleme göre
 • Hasta türüne göre

Malzemelerin ve Hizmetlerin Faturalandırılma Oranı

 • Birimlere göre
 • Doktorlara göre
 • Yapılan işleme göre

Hizmet Kalitesi Analizleri

Sağlık işletmelerinde kalite, hem birçok ulusal ve uluslararası standarda uyumlu olabilmek, hem de klinik anlamda verilen hizmetlerin geri dönüşü olarak toplum sağlığı ve ekonomik kalkınma sağlamak için önemli bir faktördür. Hastanelerin birçok farklı biriminde verilen hizmetlerin kalitesini detaylı takip etmek, hizmet kalemlerini finansal verilerle ilişkilendirmek, ve bilinçli ve doğru kararlar verebilmek için biriken tüm verinin hızlı ve doğru bir şekilde analizini yapmak önemlidir. mantIQ, bu noktada tanımlı Gösterge ve Kırılımları ile bu Göstergeler üzerinde çalışan analiz motorları ile ilgili yöneticilere hastanede verilen hizmetin kalitesini değerlendirmesi ve yönetimsel kararları desteklemesi için en uygun ortamı sunmaktadır.

Verimlilik Analizleri

Son yıllardaki oldukça hızlı demografik ve ekonomik gelişmelerle birlikte, sağlık sektöründeki yüksek maliyetler, sağlığa ayrılan kaynakların verimli ve etkin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple, verimlilik temel hedef alınarak kaynakların doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistemlerin kullanılması büyük önem arz etmektedir. mantIQ ile yukarıda da bahsedildiği gibi, maliyet analizleri sayesinde ne kadar para harcandığının takibi kolaylıkla yapılabilirken, aynı zamanda harcanan miktarların ne kadar işe yaradığı ve kaynakların ne kadar verimli kullanıldığının analizi de yapılabilmektedir.

Yanınızdayız.

İşinizde aksayan yönleri tespit edip hizmet kalitenizi arttırmak için geç kalmayın.